VARGA ELEKTRONIK d.o.o.
Draškovićeva 12, Draškovec
HR-40323 Prelog
OIB: 54991671769

NAPOMENA
Poštovani korisnici, pažljivo pročitajte ove Opće uvjete kupovine prije korištenja online trgovine zbog kupovine proizvoda koji su u njoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite kupiti naše proizvode putem online trgovine (web shopa) ili ste ovu online trgovinu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni s ovim Općim uvjetima, u suprotnom tvrtka Varga Elektronik d.o.o. oslobađa se svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu i online trgovinu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima već nas posjetite u Draškovcu (Draškovićeva 12) kako bi kupili proizvode ili dobili informacije o istima.

I. Objašnenje izraza korištenih u ovim Općim uvjetima

 • 1. Prodavatelj – tvrtka Varga Elektronik d.o.o., Draškovićeva 12, Draškovec, 40323 Prelog, OIB: 54991671769
 • 2. “Webshop Varga Elektronik” – internetska stranica za naručivanje i informiranje o proizvodima putem interneta u vlasništvu Prodavatelja.
 • 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te zatražila ponudu za proizvod.
 • 4. Korisnici “Webshopa Varga Elektronik” – svaka osoba koja internetsku stranicu i online trgovinu “Webshop Varga Elektronik” koristi u svrhu ostvarivanja narudžbe proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
 • 5. Korištenje “Webshopa Varga Elektronik” – pristup internetskoj stranici i trgovini radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili proizvodima.
 • 6. Online trgovina ili webshop – ostvarivanje narudžbe/kupovine proizvoda putem interneta.
 • 7. Proizvodi – svi artikli koji su istaknuti na “Webshopu Varga Elektronik”, a koje je moguće naručiti putem webshop-a.

II. Opće odredbe

 1. Ovim Općim uvjetima online kupovine (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika “Webshopa Varga Elektronik”, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite privatnosti korisnika i drugih pitanja vezana uz korištenje “Webshopa Varga Elektronik” i online kupnje, odnosno naručivanja proizvoda putem interneta.
 2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom prihvaćanja ponude i narudžbom proizvoda od strane Kupca.
 3. Putem “Webshopa Varga Elektronik” moguće je zatražiti ponudu na području Republike Hrvatske ali i susjednih zemalja pri čemu se mijenjaju rokovi i troškovi dostave.
 4. Korištenjem “Webshopa Varga Elektronik” smatra se da je korisnik istog upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik “Webshopa Varga Elektronik” nije pročitao Opće uvjete.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.
 6. Korisnici “Webshopa Varga Elektronik” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi “Webshop Varga Elektronik”
 7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz webshop kao i sav ostali sadržaj “Webshopa Varga Elektronik” zbog čega su Korisnici “Webshopa Varga Elektronik” dužni prilikom svake posjete istoj internetskoj stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “Webshopu Varga Elektronik” i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja “Webshopa Varga Elektronik” ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje “Webshopa Varga Elektronik”

III. Online trgovina ili webshop

 1. Online narudžba proizvoda može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na “Webshopu Varga Elektronik”. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.
 2. Proizvodi koje je moguće naručiti oglašeni su na “Webshopu Varga Elektronik”, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni i drugo.
 3. Prodavatelj se maksimalno trudi kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, no moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je naručio proizvod. Kupac nakon toga ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode često su samo ilustrativne prirode.
 4. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u “Košaricu” klikom na poveznicu “Dodaj u košaricu”.
 5. U “Košarici” nalaze se svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno s cijenom proizvoda. Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire poveznicu “Kreni na plaćanje”, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice “Plaćanje” na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac unio prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti podatke te dodati bilješke vezane uz narudžbu. Ako su podaci točni i kupac želi ponudu za odabrani proizvod klikom na poveznicu “Naručite” narudžba će biti proslijeđena administratoru koji će u najkraćem mogućem roku na e-mail adresu naručitelja poslati ponudu za odabrani artikl.
 6. Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti odabirom poveznice “Kako kupovati”.

IV. Cijena

 1. Cijene proizvoda su informativne i veleprodajne. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama bez pripadajućeg PDV-a. Prodavatelj istaknute cijene ažurira kada se pokaže potreba za tim.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.
 3. Za naručene proizvode čija ukupna vrijednost samog proizvoda, bez dodanog PDV-a i troškova dostave, iznosi manje od 300.00 HRK, zadržavamo pravo dodatnog izračuna “Dodatka za iznos manji od 300 HRK” u iznosu od 200.00 HRK.

V. Plaćanje

 1. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je isključivo uplatom na bankovni račun Prodavatelja prema ponudi.
 2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka potvrde o plaćanju od banke.

VI. Jamstvo i servisi

 1. Za svaki proizvod iz ponude Prodavatelja koji je objavljen na “Webshopu Varga Elektronik” Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda i proizvođača.
 2. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti na prodajnom mjestu u Draškovcu.

VII. Dostava

 1. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku naznačenom na ponudi. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
 2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.
 3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
 4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je naručio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.
 5. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
 6. Kupac ima pravo odabrati opciju “Dostave proizvoda kurirskom službom” ili “Osobno preuzimanje”.
  1. Na području Republike Hrvatske cijena dostave iznosi 40.00 HRK (podložno promjenama) za proizvode čije tvrtke zastupstva svoja skladišta imaju na području Europske unije; Contrinex, icotek, Murrelektronik, Puls, Schlegel, Steca i Werma.
   Za proizvode tvrtke Rolec troškovi dostave iznose 395.00 HRK.
   Za proizvode tvrtke Trafag troškovi dostave iznose 750.00 HRK.
  2. Na području zemalja Europske unije, te trećih zemalja, cijene dostave istaknute su na ponudi jer variraju od proizvoda do proizvoda zbog različitih parametara poput, veličine i težine paketa, izvoznog i/ili izvoznog carinjenja i drugima.
  3. Kod odabira “Osobno preuzimanje”, Kupac može naručenu robu samostalno, osobnim dolaskom, preuzeti u sjedištu/skladištu/trgovini Prodavatelja; Varga Elektronik d.o.o., Draškovićeva 12, Draškovec, 40323 Prelog, Hrvatska, OIB: 54991671769.
   Isto tako, Kupac može samostalno organizirati prikup naručene robe angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe prema svom odabiru. Adresa za dolazak dostavne službe: Varga Elektronik d.o.o., Draškovićeva 12, Draškovec, 40323 Prelog, Hrvatska, OIB: 54991671769.
   U oba navedena slučaja, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti kada roba stigne u naše skladište i bude spremna za preuzimanje.

VIII. Raskid ugovora i povrat

 1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 7 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavatelju, na adresu sjedišta istog.
 2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod neoštećen Prodavatelju o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.
 3. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79.Zakona o zaštiti potrošača.
 4. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju:
  1. Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
  2. Kada je isporučen proizvod oštećen
 5. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

IX. Zaštita osobnih podataka

 1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online narudžbu.
 2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa Zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka, u koliko ih ne može sam ažurirati na poveznici “Moj račun”.

X. Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na “Webshop Varga Elektronik” samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na “Webshopu Varga Elektronik”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja “Webshop Varga Elektronik” na drugim internetskim stranicama je zabranjena.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova “Webshopa Varga Elektronik” trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i treće strane koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada “Webshop Varga Elektronik” odgovarajućim poveznicama pruža mogućnost posjeta drugih internetskih stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih internetskih stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te internetske stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Prodavatelj se maksimalno trudi kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, no moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je naručio proizvod. Kupac nakon toga ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode često su samo ilustrativne prirode.
 6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na različitim jezicima u slučajevima kada:
  1. se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija proizvoda
  2. se radi o izrazima na stranim jezicima koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji.
  3. postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

XI. Kontakti

 1. 1. Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i sve druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
  1. adresu: Varga Elektronik d.o.o., Draškovićeva 12, Draškovec, 40323 Prelog
  2. e-mail: info@varga-elektronik.hr, prodaja@varga-elektronik.hr, webshop@varga-elektronik.hr
  3. 040 643 189, 099 271 84 45 ili neki drugi od telefonskih brojeva navedenih na internetskoj stranici i online trgovini tvrtke Varga Elektronik d.o.o.
  4. kontakt obrazac putem stranice Kontakt