Za svaki proizvod iz ponude Prodavatelja koji je objavljen na “Webshopu Varga Elektronik” Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda i proizvođača.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti na prodajnom mjestu Draškovec.