Element za nadoknadu tlaka za kabelske uvodnice – icotek

Element za nadoknadu tlaka za kabelske uvodnice – icotek

Element za nadoknadu tlaka za kabelske uvodnice - PCE - icotek

PCE

Element za nadoknadu tlaka PCE za izbjegavanje kondenzacije vode u visoko zapečaćenim kućištima. Za uporabu u kabelskim uvodnicama KT 12 u kombinaciji s okvirima za uvođenje kabela KEL-ER ili kabelskim uvodnicama KVT-ER.
Protok zraka: ΔP = 70 mbar, min. 50 l/h

  • Materijal: poliamid
  • Klasa plamena: UL94-V0, samogašeći
  • Temperatura (°C): -40 – 120 °C
  • Svojstva: Bez halogena, bez silikona